Skandinávie - Scandinavia

Ve Skandinávií najdete neporušenou přírodu.