Naprostá většina obrázků ze zoo, je fotografována na film formát 6x7 cm.