Zvířata

Zvířata v zoo, stále fotografuji  anlogovým fotoarátem, PENTAXII 67, často používám blesk METZ 45CT 5. Obojživelníky a plazy fotografuji ve svém ateliéru, používám dva blesky.
Zvířata ve volné přírodě, jsem fotografoval na kinofilm, z digitálních fotoarátů CANON EOS, jsem přešel firmě Olympus a jsem spokojený.
  • Savci v zoo

  • Savci z volné přírody, Wild Mammals

  • Ptáci, Birds in Zoo

  • Ptáci z volné přírody Wild Birds

  • Plazi, Reptiles in Zoo

  • Plazi z volné přírody Wild Reptiles

  • Obojživelníci, Amphibian in Zoo