Vladislav T Jiroušek

Emeritní ředitel zoo Jihlava, zoolog, fotograf, cestovatel, publicista

     Po absolvování střední zemědělské technické školy, vystudoval Masarykovu zemědělskou univerzitu v Brně. Biologie byla středem jeho zájmu od dětství. Díky znalostem byl vybrán v konkurzu na místo kurátora ryb a plazů v jeho rodném městě v zoo ve Dvoře Králové nad Labem.
     V roce 1967 nastoupil do chátrajícího zookoutku v Jihlavě, o rok později zabránil jeho likvidaci. Za 39 let ve funkci ředitele, vybudoval z tohoto zařízení renomovanou zoologickou zahradu, která se stala členem Evropské i Světové asociace zoologických zahrad a akvárií.
    Patnáct let byl prezidentem Unie českých a slovenských zoologických zahrad a zastupoval oba státy v mnoha významných světových institucích.
     Byl prvním předsedou skupiny poradců pro plazy Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií.
Je čestným členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad.
Doživotním čestným členem Světové asociace zoologických zahrad a akvárií WAZA.

Člen výboru Česká ZOO z.s.
     Od prvního vydání v roce 2002, je jeho jméno a životopis publikován v encyklopedii významných osobností Who is Who a v Oxford Encyclopedia.
Cena města Jihlavy za vzornou reprezentaci zoo ve světě 200-1.
Cena města Jihlavy za celoživotní práci pro město. 2016
Cena Bílého slona za celoživotní práci pro České a Slovenské zoo. 2016
Mistní cena Ď 2023 
za celoživotní práci pro České a Slovenské zoo
Celostátní cena Ď
 GRAND PRIX 2023 za celoživotní práci ve světových organizacích zoologických zahrad.
2024 Čestné občanství města Jihlavy "Za celoživotní přínos v oblasti zoologie, herpetologie, fotografie divokých zvířat, za propagaci vztahu člověka k přírodě a za nepřekonatelnou snahu vybudovat ze zoo Jihlava zahradu světového formátu".
 

      V letech 2009-2011 realizoval vlastní projekt generální rekonstrukce národní zoo v Limassolu na Kypru. Od roku 2015 buduje záchrannou stanici pro mořské želvy v Indoézií.
     Fotografuje od devíti let, v archivu má víc jak 2.500 taxonů zvířat a přírodní snímky z mnoha zemí. Vydal 9 knih, na dalších se autorsky podílel. Napsal stovky naučných článků, spolupracuje s vydavatelstvími u nás v Evropě i v USA. V posledních letech fotografuje zvířata převážně v přírodě. Často cestuje, navštívil 107 zemí, od Nového Zélandu, přes Japonsko po Jižní Ameriku. V několika světových fotobankách má  víc jak 26.000 fotogarfií.
V letech 2006 - 2014  byl nezávislým zastupitelem statutárního města Jihlavy.
Věnuje se cestování, fotografování, cyklistice, 
sjezdovému lyžování, karavaningu.